Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Tra cứu nhanh văn bản


STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 QĐ số 359/QĐ-CSST Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Quyết định 27-03-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 102/QĐ-CSST Quy định tạm thời qui chế giao tự chủ trong hoạt động nghề nghiệp Quyết định 03-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 125/QĐ-CSST Ban hành quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV Quyết định 07-11-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 118/QĐ-CSST Về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy Quyết định 30-10-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 100/QĐ-CSST QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội Quyết định 25-09-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi