Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Biểu mẫu quyết toán vật tư thực tập Biểu mẫu quyết toán vật tư thực tập Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 26-02-2018 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Danh mục hồ sơ viên chức 2017 Danh mục hồ sơ viên chức 2017 Biểu mẫu phong TC-HC 14-12-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Mẫu bảng điểm K11 Mẫu bảng điểm K11 Biểu mẫu phòng đào tạo 16-11-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Mẫu bảng điểm K10-New Mẫu bảng điểm K10-New Biểu mẫu phòng đào tạo 21-09-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Mẫu bảng điểm K9-New Mẫu bảng điểm K9-New Biểu mẫu phòng đào tạo 21-09-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Phiếu công chức, viên chức và người lao động Phiếu công chức, viên chức và người lao động Biểu mẫu phong TC-HC 11-05-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 Mẫu 2c Mẫu Sơ yếu lý lịch CB,CC Biểu mẫu phong TC-HC 17-10-2016 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Mẫu bảng điểm K10 Mẫu bảng điểm K10 Biểu mẫu phòng đào tạo 13-10-2016 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Mẫu bảng điểm K8,K9 New Biểu mẫu phòng đào tạo 15-08-2016 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi Biểu mẫu phong TC-HC 01-09-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi