Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Quyết định Ban hành quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV(07/11/2012)

Quyết định Ban hành quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV


Quy định chi tiết thực hiện Quy chế Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Trong đào tạo nghề hệ chính quy (30/10/2012)

Quy định chi tiết thực hiện Quy chế Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Trong đào tạo nghề hệ chính quy


Quy chế 40: Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (24/10/2012)

Quy chế 40: Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy


Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy(24/10/2012)

Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy