Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu nước của Sở y tế Hà Nội

Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu nước của Sở y tế Hà Nội(29/01/2021)

Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu nước của Sở y tế Hà Nội


Thông báo mời thầu 2019

Thông báo mời thầu 2019(28/10/2019)

Thông báo mời thầu 2019


Thông báo tuyển sinh năm 2018

Thông báo tuyển sinh năm 2018(06/07/2018)

Thông báo tuyển sinh năm 2018


Thông báo tuyển dụng giáo viên

Thông báo tuyển dụng giáo viên(08/06/2018)

Thông báo tuyển dụng giáo viên


Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan

Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan(19/03/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan


Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2

Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2(17/10/2017)

Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2


Thông báo mời thầu Gói thầu số 2

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2(26/09/2017)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2


Thông báo mời thầu Gói thầu số 1

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1(26/09/2017)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1