Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN

Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN(28/09/2012)

Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN


Danh sách VC,NLĐ Phòng Công tác sinh viên

Danh sách VC,NLĐ Phòng Công tác sinh viên(28/09/2012)

Danh sách VC,NLĐ Phòng Công tác sinh viên


Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV

Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV(28/09/2012)

Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV


Danh sách VC,NLĐ Phòng Quản lý đào tạo

Danh sách VC,NLĐ Phòng Quản lý đào tạo(28/09/2012)

Danh sách VC,NLĐ Phòng Quản lý đào tạo


Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý đào tạo

Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý đào tạo(28/09/2012)

Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý đào tạo


Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC(28/09/2012)

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC


Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính(28/09/2012)

1. Chức năng: - Giúp Giám đốc trong việc xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ chính sách, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống văn bản nội quy, quy chế quản lý trong nội bộ Cơ sở.


  Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán tài vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán tài vụ(27/09/2012)

Giới thiệu Phòng Kế Toán - Tài vụ, Số điện thoại: 043.3838.3443 - Email: [email protected]