Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Dạy nghề

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Dạy nghề(25/03/2016)

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Dạy nghề


Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao trình độ học tập của sinh viên

Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao trình độ học tập của sinh viên(12/10/2012)

Chúng ta biết rằng nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn