Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2020

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2020(06/10/2020)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2020


Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2019

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2019 (09/08/2019)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2019


Mẫu phiếu Xét tuyển Đại học năm 2019

Mẫu phiếu Xét tuyển Đại học năm 2019(11/07/2019)

Mẫu phiếu Xét tuyển Đại học năm 2019


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019(15/05/2019)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019


ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0(15/05/2019)

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0


Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018(15/08/2018)

Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018(06/08/2018)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018


Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018

Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018(18/07/2018)

Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018