Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Thời khóa biểu K24,K25,K26, học kỳ II năm học 2014-2015

Thời khóa biểu K24,K25,K26, học kỳ II năm học 2014-2015(18/12/2014)

Thời khóa biểu K24,K25,K26, học kỳ II năm học 2014-2015


Lịch học tuần sinh hoạt công dân HS-SV ĐH khóa 10

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HS-SV ĐH khóa 10(23/09/2014)

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HS-SV ĐH khóa 10


Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015(Khối đào tạo nghề)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015(Khối đào tạo nghề)(07/08/2014)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015(Khối đào tạo nghề)


Lịch thi giảng dạy, học  tập kỳ VI (Học kỳ II, năm học 2013-2014; Khối đại học Đ7,Đ8

Lịch thi giảng dạy, học tập kỳ VI (Học kỳ II, năm học 2013-2014; Khối đại học Đ7,Đ8(27/12/2013)

Lịch thi giảng dạy, học tập kỳ VI (Học kỳ II, năm học 2013-2014; Khối đại học Đ7,Đ8


Lịch học tập, giảng dạy đại học khóa 9, học kỳ I năm học 2013 - 2014

Lịch học tập, giảng dạy đại học khóa 9, học kỳ I năm học 2013 - 2014(08/10/2013)

Lịch học tập, giảng dạy đại học khóa 9, học kỳ I năm học 2013 - 2014


Thời khóa biểu khóa 25, học kỳ I

Thời khóa biểu khóa 25, học kỳ I(21/08/2013)

Thời khóa biểu khóa 25, học kỳ I


Thông báo lịch học các môn học chung đối với HSSV khóa 24 nhập học đợt II

Thông báo lịch học các môn học chung đối với HSSV khóa 24 nhập học đợt II(21/08/2013)

Thông báo lịch học các môn học chung đối với HSSV khóa 24 nhập học đợt II


Thời khóa biểu học kỳ II, lớp CĐ KTDN (B) - K6

Thời khóa biểu học kỳ II, lớp CĐ KTDN (B) - K6(01/02/2013)

Thời khóa biểu học kỳ II, lớp CĐ KTDN (B) - K6


Thời khóa biểu học kỳ II, khoa CNTT năm học 2012-2013

Thời khóa biểu học kỳ II, khoa CNTT năm học 2012-2013(21/01/2013)

Thời khóa biểu học kỳ II, khoa CNTT năm học 2012-2013


Thời khóa biểu học kỳ II, Khóa 23 (K5) và khóa 24 (K6), Năm 2013

Thời khóa biểu học kỳ II, Khóa 23 (K5) và khóa 24 (K6), Năm 2013(27/12/2012)

Thời khóa biểu học kỳ II, Khóa 23 (K5) và khóa 24 (K6), Năm 2013