Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Danh sách VC,NLĐ Trung tâm GDQPAN

28 - 09 - 2012 9:21 AM | View : 716

Danh sách VC,NLĐ Trung tâm GDQPAN

 TT

 Họ và tên

 Chức vụ/chức danh

 Chi chú

1

Nguyễn Thị Huê

Phó trưởng TT  

2

Hoàng Thị Lan Chuyên viên  

3

Nguyễn Chi Lăng Giảng viên  

4

Ngô Thị Thu Huệ Giảng viên  

5

Lê Hồng Sơn Giảng viên  

6

Trần Minh Trí Giảng viên  

7

Nguyễn Trọng Huấn Giảng viên  

8

Phùng Thị Hải Yến Giảng viên  

9

Đỗ Thị Trang Giảng viên  

10

Quyết Đức Thiều Chuyên viên  

11

Nguyễn Ngọc Đương Chuyên viên  

12

Nguyễn Thị Mỹ Chuyên viên  

13

Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên  

14

Nguyễn Thị Toàn Chuyên viên  

15

Dương Văn Hội Chuyên viên  

16

Đoàn Thị Phúc Chuyên viên  

17

Trần Thị Thanh Hiền Chuyên viên  

 

 

 Liên hệ

            Số điện thoại:

            Email: [email protected]


 

 Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.titanib.com - Email: [email protected]

Share
Share on Facebook

Tin liên quan