Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh

Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh(11/04/2014)

Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh


Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013

Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013(25/06/2013)

Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013


Thông báo lịch nghỉ học đối với HSSV khối nghề khóa 23,24

Thông báo lịch nghỉ học đối với HSSV khối nghề khóa 23,24(05/03/2013)

Thông báo lịch nghỉ học đối với HSSV khối nghề khóa 23,24


Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức kỳ I năm học 2012-2013, các lớp TCN,CĐN khóa 22,23,24(16/01/2013)

Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức kỳ I năm học 2012-2013, các lớp TCN,CĐN khóa 22,23,24