Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Ban Giám đốc

28 - 09 - 2012 10:47 AM | View : 3739

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Thầy Nguyễn Hải Thanh

 ĐT: 046.2537.957

Email:[email protected]       

2. Phó Giám đốc: Thầy Nguyễn Đắc Mạnh- Phụ trách hành chính

ĐT: 043.3938.266

Email:[email protected]

       

 

 

 

 

Share
Share on Facebook