Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019(15/05/2019)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019


Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2017

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2017(28/04/2017)

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2017


Kế hoạch thi các môn văn hóa phổ thông K9- 2017

Kế hoạch thi các môn văn hóa phổ thông K9- 2017(28/04/2017)

Kế hoạch thi các môn văn hóa phổ thông K9- 2017


Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015(25/04/2015)

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015


Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014(28/04/2014)

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014


Kế hoạch thi các môn văn hóa THPT khóa 24 (K6) năm 2014

Kế hoạch thi các môn văn hóa THPT khóa 24 (K6) năm 2014(14/04/2014)

Kế hoạch thi các môn văn hóa THPT khóa 24 (K6) năm 2014


Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề K23

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề K23(08/05/2013)

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề K23


Nội dung thực tập lớp Trung cấp Lao động - Xã hội  Khóa I ( tại Cao Bằng)

Nội dung thực tập lớp Trung cấp Lao động - Xã hội Khóa I ( tại Cao Bằng)(04/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây thông báo Nội dung thực tập lớp Trung cấp Lao động - Xã hội Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)


Kế hoạch học kỳ I lớp trung cấp LĐXH khóa 2

Kế hoạch học kỳ I lớp trung cấp LĐXH khóa 2(03/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây thông báo Kế hoạch học kỳ I lớp trung cấp LĐXH khóa 2


Kế hoạch đào tạo năm 2012 - 2013(01/10/2012)

Kế hoạch đào tạo năm 2012 - 2013