Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11(21/11/2018)

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng(23/11/2017)

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/2017)

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam


Đoàn Cơ sở Sơn Tây tổ chức Chương trình chào năm học 2017

Đoàn Cơ sở Sơn Tây tổ chức Chương trình chào năm học 2017(19/10/2017)

Đoàn Cơ sở Sơn Tây tổ chức Chương trình chào năm học 2017


Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ(21/07/2017)

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ


Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm Ngày truyền thống của Cơ sở 19/5/1984- 19/5/2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm Ngày truyền thống của Cơ sở 19/5/1984- 19/5/2017(19/05/2017)

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm Ngày truyền thống của Cơ sở 19/5/1984- 19/5/2017


Lễ Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(21/11/2016)

Lễ Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017

Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017(24/10/2016)

Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017


Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây

Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây(14/07/2016)

Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây